Великий малий бізнес

Ігор Дорошенко - великий та малий бізнесБудь-яка “здорова” економічна система не може якісно функціонувати без МСБ, що підтверджує досвід багатьох країн. Більш того, у теперішніх українських умовах масового закриття великих підприємств, скорочення штатів та, як наслідок, стрімкого зростання рівня безробіття, розвиток малого підприємництва може створити багато можливостей як для працевлаштування населення, так і для розвитку економіки.

Ми повинні розуміти, що розвиток та підтримка малого та середнього бізнесу – дуже сильний ресурс для процвітання України, який має запустити процес відновлення та посилення нашої економіки. Але він потребує правильної регуляції та фінансової допомоги.

Як справи у розвинених країнах

Малий бізнес в розвинених країнах – це середній клас, який служить опорою для стабільного розвитку економіки, оскільки, заробляючи, формує платоспроможне населення, яке споживає товари та послуги, повертаючи кошти знову в економіку. Якщо простежити розвиток малих підприємств тих країн, які здійснили великий економічний ривок, – Тайвань, Сінгапур, Індонезія – видно залежність розвитку економіки країни від розвитку та процвітання МСБ в цілому.

В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та середнього бізнесу (а це більше ніж 90% від загальної кількості підприємств), які дають більше половини загального обороту і доданої вартості. Основні – створено у сфері торгівлі, будівництва та харчової промисловості.

Саме малий бізнес в Європі стимулює здорову конкуренцію, змушуючи великі компанії активно впроваджувати нові технології, поліпшувати якість і ефективність виробництва.

Щоб максимально стимулювати мале та середнє підприємництво, в ЄС здійснюється політика підтримки МСБ: прийняті заходи щодо усунення найважчих адміністративних перешкод для малого бізнесу (зміна оподаткування, коригування умов фінансування, внесення змін в соціальну політику держав, збалансування інтересів держави та бізнесу, забезпечення оптимальних умов для підприємницької діяльності).

Що з МСБ в Україні

Україна має досить високий потенціал та велику суспільно-економічну потребу для розвитку підприємництва.

Але сьогодні бачимо таку тенденцію: малий та середній бізнес, гостро реагуючи на ситуацію в країні, закривається, залишки активів виводить за кордон, або заморожує свою діяльність в очікуванні кращих часів. Відбувається монополізація ринку часто неповороткими гігантами.

При цьому, всі розуміють, що потрібно створити умови, за яких малий бізнес сам зможе розвиватися, навіть без допомоги держави. Підприємці будуть створювати робочі місця, допомагати у вирішенні соціальних завдань, МСБ пом’якшить соціальну напругу і

демократизує ринкові відносини, наситить ринок товарами та послугами і побудує якісне конкурентне середовище.

Одним із вагомих кроків до розвитку малого бізнесу в Україні стало прийняття у 2012 році закону «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», згідно з яким державна підтримка підприємців мала би включати в тому числі фінансову, інформаційну та консультаційну допомогу.

Деякі зрушення відбулись у 2013-14 рр.: було спрощено процедури реєстрації підприємців, зменшено кількість контролюючих органів, зроблені деякі кроки до оптимізації податкового тиску. Але відкритими залишаються питання щодо фінансування бізнесу, загострення яких відбулося протягом 2014 року через девальвацію національної валюти та зростання цін.

Що робити?

Чи не єдиною справжньою потребою МСБ є доступ до грошей, адекватних кредитних програм.

Основними інститутами, орієнтованими на надання фінансових послуг суб’єктам малого та середнього підприємництва в Україні, є банки, інститути державної фінансової підтримки малого підприємництва, лізингові й факторингові компанії.

Серед перелічених суб’єктів найбільшу питому вагу у фінансуванні МСБ займають банки, в першу чергу через розгалуженість мережі. Але, через брак ресурсів в банківській системі та їх високу вартість, бізнес фактично не в змозі отримати необхідне додаткове фінансування.

Сьогодні варто вживати певних заходів щодо впровадження нових (державне гарантування та страхування) та розширення існуючих (часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, пряме фінансування, надання держзамовлень, сприяння з боку держави у наданні комерційним банкам кредитних ресурсів від європейських фінансових структур (IFC, ЄБРР, НУФ)) програм фінансування малого бізнесу. Сьогодні ці програми тільки номінально допомагають підприємцям, а на справді, жодна з них не працює в українських реаліях.

Важливим рушійним фактором у розвитку кредитування малого та середнього бізнесу могла б стати програма рефінансування з боку НБУ наданих банками кредитів за принципом, схожим з рефінансуванням кредитів від Державної іпотечної установи.

Банк, у такому випадку, виступатиме посередником між державою та підприємцем: застосує всі механізми ризик менеджменту та оцінки платоспроможності позичальника, візьме на себе перевірку та оформлення необхідних документів. Це досить зручний механізм для держави у всіх аспектах. Всі підготовчі процеси, супровід позичальника, консультаційну та рекламну підтримку візьме на себе банк.

При цьому зрозуміло, що таке рефінансування мало б відбуватися за умов дотримання позичальниками та банками певних правил та критеріїв, які надаватиме новоутворена Державна регулятивна установа.

Беззаперечно, впровадження нових та розширення існуючих програм розвитку та фінансування МСБ потребує обговорення та детального доопрацювання за участі як експертів провідних європейських фінансових структур, так і представників профільних державних установ, комерційних банків та небанківських установ. Але принципова та зрозуміла позиція щодо розвитку МСБ має стати першим кроком на шляху до реформування економіки країни.

Спираючись на сьогоденні потреби МСБ, Банк Михайлівський пропонує широкий спектр послуг, які сприятимуть розвитку малого підприємництва: сучасне комплексне розрахунково-касове обслуговування, вигідні депозитні програми, зарплатні проекти, еквайринг, документарні операції і, звісно, фінансування юридичних осіб і підприємців.

Крім того, опираючись на досвід та практики більш успішних сусідів, розуміємо, що важливою є також освітня допомога МСБ: консультаційні послуги, спрощення доступу до економічної інформації, тренінги та програми, створення інфраструктури (бізнес-інкубаторів). Таку ж практику давно варто запроваджувати і в Україні на загальнодержавному рівні.

Я вірю, що сміливість, наполегливість та навіть впертість українських підприємців дозволить МСБ пережити непрості часи, і я сподіваюсь на те, що вони не просто виживуть, а розвиватимуться та підганятимуть розвиток економіки країни в цілому.